[Review] Khóa Học Hướng Dẫn Phát Triển Sản Phẩm Iot Từ Phòng Lab Đến Thương Mại

Mã: b1f417bca2ef Danh mục:

599.000

Mô tả

Giúp bạn nhanh chóng nắm được kiến thức và kỹ năng để xây dựng các sản phẩm IoT có thể dứng dụng từ gia đình đến mọi ngành nghề khác.

Giáo viên: Nguyễn Khánh Tùng
Đánh giá: 1
đánh giá
Giáo viên: 78 học viên

Bạn sẽ học được gì

Hiểu rõ về IoT là gì theo định nghĩa của chính bản thân người học
Biết mô phỏng hoạt động hệ thống IoT trên phần mềm
Biết cách mua, lắp đặt, lập trình các sản phẩm IoT phục vụ cho các bài toán thực tế: nhà thông minh, lưới điện thông minh, nông nghiệp thông minh, y tế, nhà máy sản xuất.
Mở ra nhiều ý tưởng sáng chế về sản phẩm IoT phục vụ cho cuộc sống.

Giới thiệu khóa học

– Cung cấp cho người học công nghệ thông tin khái niệm, mô hình, phương pháp và kỹ năng để xây dựng các sản phẩm IoT có thể ứng dụng trong gia đình (smarthome), điện lực, nông nghiệp, y tế, nhà máy sản xuất.

– Học xong biết làm một sản phẩm IoT, từ đó người học có thể tự định nghĩa khái niệm IoT là gì theo chính kinh nghiệm bản thân, và mở ra nhiều ý tưởng sáng chế về sản phẩm IoT phục vụ cho cuộc sống.

– Kiến thức chung về hệ thống IoT là gì, ứng dụng trong những lĩnh vực gì của xã hội

– Kiến trúc một hệ thống IoT, đặc điểm một sản phẩm IoT.

– Mô phỏng hoạt động hệ thống IoT trên phần mềm

– Các loại cảm biến

– Phương pháp xây dựng sản phẩm IoT cụ thể từ A-Z, có thể thương mại hóa

Phương pháp học hiện đại: đi từ khái niệm ->Hướng dẫn mô phỏng trên phần mềm-->Hướng dẫn lắp đặt & Thử nghiệm sản phẩm trong phòng Lab--> Hướng dẫn triển khai thực tế và Đánh giá hiệu quả sản phẩm. 

Nội dung khóa học